Tag: youtube

  • Bevis at felt A og B har samme farge

    Bevis at felt A og B har samme farge

    Husker du denne optiske illusjonen? Ved å bruke Gimp, beviser jeg at felt A og B har nøyaktig samme farge: Kilder: Checker shadow illusion Optical illusion proved – Square A and B are the same color