Categories
matematikk

Visualizing 100k decimals of Pi, Tau and e with Python

Having an interest for numbers, Linux and small scale programming and scripting shortens the route to test out things like this. It generally starts out with: “I wonder what that would look like” and ends in a continuous awe for numbers, programming and Linux. Having seen similar attempts to visualize numbers and an earlier attempt […]

Categories
Koding

Flytte Google Keep notater fra Gmail til G Suite med Python

Det oppstod nylig et behov for litt python scripting, noe jeg alltid har stor glede av. Bakgrunnen er at jeg er midt en overgang mellom Gmail og G Suite (før Google Apps), flytter alle tjenestene mine ut fra Gmail og inn i et eget domene med G Suite. Jeg har inntrykk av at det er […]

Categories
Koding

iphaiku – generates a unique haiku poem from your official IP address

I recently came across a tiny python library called pyhipku, which converts an IP address, either IPv4 or IPv6, to a haiku poem. It uses a predefined dictionary all open source. I wanted to make a frontend for this small library and using python and flask I set up a page for this: http://apps.hoyd.net/iphaiku/ I […]

Categories
Koding

Show cron jobs as an agenda

As a linux user I also use the cron daemon for controlling when to run tasks. Mostly I don’t interfere with the systems cron jobs, but add my own schedules tasks using the command crontab -e. Reading the cron jobs with crontab -l can be cumbersome and I needed a nicer formatted view of the […]

Categories
Koding

Oppdagelsen av snøballtall

Jeg liker tall og språk og når jeg kommer over skjulte ikke-hensiktsmessige meninger i tekster blir det ofte spennende. For eksempel å finne skjulte haikudikt i gamle bøker eller tekster som ikke hadde til hensikt å skrive haikudikt. Jeg vet at jeg ikke er alene om dette og for eksempel The New York Times har […]

Categories
statistikk

Hvilken dag tvitrer du oftest på?

Jeg har brukt Twitter siden 2008 og det har blitt mange tweets i løpet av disse årene. Jeg har ikke full oversikt over hva jeg har tvitret (“Å tvitre” ble årets nyord i Norge i 2009), men i 2012 lanserte Twitter verktøyet for å laste ned hele Twitter-arkivet ditt. Det var ikke før nylig at […]