For lite fokus på Norge som romnasjon i skolen

Du kan lese mye om norsk romhistorie på Norsk Romsenter sine sider. Jeg har valgt å trekke ut enkelte punkter fra norsk romhistorie som etter min personlige mening er ALTFOR lite fokusert på i norsk skole. Innholdet i artikkelen på Norsk Romsenter sin side er uansett et minstekrav til hva elever i norsk skole burde […]

1. juli er fortsatt den mest populære fødselsdagen

For fire år siden skrev jeg en rask sak om når det norske folket er født, hvilke datoer som er mer populære enn andre. SSB hadde lagt ut disse tallene og ved å kopiere rått tallene inn i et LibreOffice Calc (regneark) kunne jeg vise med betinget formatering når på året folk som oftest blir […]