Categories
illusjon

Bevis at felt A og B har samme farge

Husker du denne optiske illusjonen? Ved å bruke Gimp, har jeg her bevist at felt A og B har nøyaktig samme farge: Kilder: Checker shadow illusion Optical illusion proved – Square A and B are the same color