Categories
politikk

Alt om mitt innbyggerforslag til å gjøre gatene tryggere på Andenes

7. oktober 2016 opprett jeg en sak på minsak.no for å tvinge Andøy kommune til å behandle det som en egen sak i kommunestyret. Jeg trengte bare 100 signaturer, noe jeg hadde passert 7. november, en måned etter.

Saken på minsak.no

Kort oppsummert handlet saken om følgende:

Det er et problem at det er så høy fartsgrense i sidegatene på Andenes. Det observeres veldig ofte at tungtrafikk kjøres sidegater og i høy fart. Høy fart er 50km/t og altfor mye når det ikke finnes fortau og barn leker/går/sykler i gatene.

Løsningen slik jeg så den: Sette fartsgrensen til 30km/t over hele Andenes, bortsett fra i Storgata.

Screenshot from 2017-02-20 20-41-57.png

Les hele saken her: https://minsak.no/sak/1085

Resultatet

Først behandlet formannskapet saken min, med Rådmannen i ledelsen. Rådmannen velger å forkaste forslaget mitt og fremmer et forslag der de skal kartlegge hvor på Andenes det er behov for en slik endring. Dette forslaget blir så videresendt inn i kommunestyret som ender med at mitt forslag ikke lengre er aktuelt, men rådmannens forslag/innstilling til løsning på saken.

Dekning i media

Saken har fått imponerende god dekning i lokale aviser i Vesterålen og jeg har samlet de her (nyest øverst):

Hva skjer nå?

Ettersom jeg ikke fikk fullt gjennomslag for forslaget mitt, håper jeg resultatet av en utredning – i tråd med rådmannens innstilling – blir en tilnærmet lik løsning. For hvilke gater skal de egentlig nedprioritere i en slik kartlegging? Bor det ikke barn over hele Andenes idag? Og hva med i fremtiden?

Håper Andøy Kommune ser problemstillingen og går for den enkle og rette løsningen når de nå skal kartlegge situasjonen på Andenes..

Hvis du har en sak du ønsker at kommunestyret skal ta opp, ikke nøl med å bruke rettighetene dine, gå til minsak.no og sett i gang!

  • Oppdatering: Ny artikkel lagt til 21.02.2017
  • Oppdatering: Ny artikkel lagt til 27.04.2017

By hoyd

Communication Adviser at Norwegian Centre for Space-Related Education, a part of Andøya Space Center.