Husker du denne optiske illusjonen?

Ved å bruke Gimp, har jeg her bevist at felt A og B har nøyaktig samme farge:

Kilder: