For lite fokus på Norge som romnasjon i skolen


Du kan lese mye om norsk romhistorie på Norsk Romsenter sine sider. Jeg har valgt å trekke ut enkelte punkter fra norsk romhistorie som etter min personlige mening er ALTFOR lite fokusert på i norsk skole. Innholdet i artikkelen på Norsk Romsenter sin side er uansett et minstekrav til hva elever i norsk skole burde lære om og være stolte av.

Norsk romforskning

Nordlysforskning ga startskuddet for byggingen av Andøya rakettskytefelt (idag Andøya Space Center) der den første forskningsraketten ble skutt opp i 1962. Forskere fra en rekke land bruker Andøya rakettskytefelt til å utforske nordlyset og til studier av atmosfæren. Andøya er også NASAs viktigste skytefelt for sonderaketter utenfor USA.

Det er knapt noen som kjenner til denne historien og det at Norge er fortsatt en viktig romnasjon i internasjonal sammenheng. Vi var ikke bare blant de første landene i verden med et romprogram, men Norge har kontinuerlig i over 50 år hatt rombyråer, forskere og andre i Norge for å skyte opp raketter ut i rommet fra Andøya i Norge. Idag er Andøya Space Center mye mer enn forskningsraketter, det er lidar- (les laser) og radarmålinger av atmosfæren, enorme ballonger, ubemannede fly og droner, militær teknologitesting og ikke minst formidling og undervisning som skal begeistre neste generasjon til å velge en vei i norsk romindustri.

Norge er dessuten med på romstasjonen og sentral i internasjonal solforskning.

Norsk romteknologi

Flere av ESAs forskningssatellitter har komponenter fra norsk industri, og norske mekanismer til styring av solcellepaneler eller antenner er nå i bane rundt både Venus og Mars.

SINTEF i Oslo har de utviklet et instrument (ANITA) som overvåker luftkvalitetene på ISS. Instrumentet ble skutt opp med romfergen sommeren 2007 og kontrollerte at luften ikke inneholdt gasser som er skadelige for astronautene.

Norsk romutdanning

Både i Narvik, Tromsø og Oslo kan du på høyere nivå ta en romrelatert utdanning, mens i Trondheim kan du ta enkelte romfag. På videregående nivå kan du på Andøya ta et tredjeår i romteknologi.

NAROM ved Andøya Space Center er dessuten et senter for romrelatert opplæring og tilbyr etterutdanningskurs for lærere i romrelaterte fag. De har også kortere kurs for lærere, elever og studenter. Flere studenter finner veien til en feltsamling på Andøya Space Center som en del av fysikk og andre romfag de tar på andre studiesteder. NAROM forsøker også å komme inn i skolen ved hjelp av mindre prosjekte som fremmer verdensrommet og STEM-fag.

Få norsk romhistorie inn i skolen

Jeg mener at det bør settes litt fokus på dette, få det norske folk stolte av denne historien. Få alle til å kjenne eierskap til dette og la seg begeistre av det. Verdensrommet er blant de to mest populære tingene blant mange barn:

  1. Dinosaurer
  2. Verdensrommet

Romvirksomhet er ikke bare et spørsmål om tapre astronauter og spennende astronomi. Norge er et lite, men viktig romland på toppen av verden, og vår visjon er å utnytte rommet bedre enn de fleste andre land.

Relevante kompetansemål

Det finnes et par kompetansemål, men jeg har en mistanke om at de ikke blir utnyttet til å fortelle norsk romhistorie. Det kan selvsagt ha sin årsak i manglende kunnskap hos læreren.

Etter å ha gått gjennom udir.no er det nok Naturfag som er det mest naturlige valget av fag. Ulempen her er kanskje at naturfagslærere ikke er opptatt av historie, men jeg kan ta feil.

For eksempel etter 10. trinn, i emnet: “Fenomener og stoffer”

  • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

Etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram under emnet: “Stråling og radioaktivitet”:

  • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet

Det samme punktet finnes hos Vg3 – påbygging til generell studiekompetanse.

Til slutt

Som nevnt i starten, dette er en veldig begrenset utvalg av norsk romvirksomhet, og du kan lese mye mer om norsk romhistorie på Norsk Romsenter sine sider i kilden under.

Det finnes også flere rollemodeller fra norsk romindustri som kan fortelle og inspirere elever og studenter, se for eksempel romkarriereprofilene på narom.no

Kilder og lenker: