Categories
Koding

Fargelegg gamle sort-hvitt bilder fra kommandolinja i linux med Python

Jeg har tidligere skrevet om hvordan du kan fikse og rette opp et gammel scannet sort-hvitt bilde med Gimp og et nettsted som lar deg fargelegge bilder ved bruk av algoritmer.

Men hvis du har mange gamle sort-hvitt bilder liggende på disken din, kan du med et lite Python-script automatisere fargeleggingen. Jeg utvidet et eksempelscript fra siden deres for å automatisere opplasting og nedlasting av et ferdig bilde. Programmet kjører du ved å peke på det bildet du ønsker å fargelegge og hva du ønsker å lagre det fargeleggede bilder som. For eksempel:

$ python colorize.py sorthvittbilde.jpg fargebilde.jpg

Under er hele scriptet:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# https://deepai.org/machine-learning-model/colorizer
#
import requests
import sys
import subprocess
my_key = 'YOUR_KEY_HERE'
api_url = 'https://api.deepai.org/api/colorizer'
def main():
try:
in_file = sys.argv[1]
out_file = sys.argv[2]
except:
print('\nForgot arguments?\n\t$ python colorize.py in_file outfile')
exit(1)
print('\nUploading your black and white file…')
r = requests.post(
api_url,
#data={'image': 'YOUR_IMAGE_URL', # Not used right now
files={'image': open(in_file, 'rb')},
headers={'api-key': my_key}
)
image_url = r.json().get('output_url')
print('\nDownloading your colorized file…')
subprocess.call(["wget", "-q", "-O", out_file, image_url])
if __name__ == '__main__':
main()
view raw colorize.py hosted with ❤ by GitHub

Med et slikt script kan du raskere gi nytt liv til dine gamle bilder. Du trenger din egen API-nøkkel for å bruke tjenesten til deepai.org, noe du får ved å registrere deg på siden deres. Bildene har en begrenset størrelse i gratis bruk.

For å ta det et steg videre, kan du lage deg et lite bash-script eller utvide python-scriptet til å ta for seg en hel mappe med sort-hvittbilder og kjøre fargelegging på mange bilder. Du må kanskje la datamaskinen stå uforstyrret en stund, for det kan ta litt tid. En anne kul ting du kan gjøre, er å ta en gammel sort-hvitt film og fargelegge en bilderamme om gangen og deretter sette den sammen igjen til en film, men nå i farger.

Happy hacking!

By hoyd

Communication adviser at Andøya Space.