10 pappatips for deg med barn

I en periode mens jeg har vært hjemme i permisjon med fjerde tilskudd i familien har jeg blogget om en rekke enkle, men for meg nyttige tips. Her er de alle sammen:

Published by hoyd

Communication Adviser at Norwegian Centre for Space-Related Education, a part of Andøya Space Center.