Categories
historie

Space game sparking the creation of Unix

Space Travel is an early video game developed by Ken Thompson in 1969 that simulates travel in the solar system. The player flies their ship around a two-dimensional scale model of the solar system with no objectives other than to attempt to land on various planets and moons. The player can move and turn the […]

Categories
historie

Norge som romnasjon skyter ny fart

I fare for at jeg utelater andre viktige hendelser i norsk romhistorie, ønsker jeg å trekke frem tre viktig vendepunkter for norsk romhistorie: 1896 – Kristian Birkeland lanserer sin nordlysteori 1962 – Den første forskningsraketten skytes ut i rommet fra Andøy og Norge blir en romnasjon 2017 – Andøya Space Center jobber med å etablere […]

Categories
historie

Min nære slekt illustrert

GRAMPS er et åpent kildekode-program som jeg har installert på Ubuntu linux sudo apt-get install gramps Jeg har lagt inn noen generasjoner og fra menyen kan du generere forskjellige rapporter, men det var en jeg likte spesielt godt: “Fan report”, vist i bildet over.   Rapporten kan defineres på mange måter og mange forskjellige parametere […]