Bevis at felt A og B har samme farge


Husker du denne optiske illusjonen?

Ved å bruke Gimp, beviser jeg at felt A og B har nøyaktig samme farge:

Kilder: