Categories
illusjon

Bevis at felt A og B har samme farge

Husker du denne optiske illusjonen?

Ved å bruke Gimp, har jeg her bevist at felt A og B har nøyaktig samme farge:

Kilder:

By hoyd

Communication adviser at Andøya Space.